hospital2

 

Værdier og visioner

 

 

 

 

Vores mål er at være den førende klinik i Danmark, hvad angår:

 • Kvaliteten i udbud af behandlingstilbud
 • Sikker og præcis diagnostik
 • Service
 • Optimale operationsforløb
 • Forskningsaktivitet
 • Undervisningstilbud
 • Informationsmateriale
 • Produktivitet
 • Medarbejdervenlige rammer
  Videre udvikling af klinikken og personalet i takt med den generelle medicinsk-teknologiske udvikling

Vi mener, at vores vigtigste kerneydelser er dels at stille en præcis diagnose hurtigt, så der kan lægges en behandlingsplan allerede ved første konsultation, men derudover også at sikre, at en eventuel operation medfører et forløb med færrest mulige smerter og bedst mulige resultat.

Dette sikres gennem, løbende videreuddannelse internationalt, en effektiv bedøvelse og et minimalt invasivt indgreb i form af kikkertoperation. Kikkertoperationer (artroskopier) har været foretaget i Danmark siden starten af 1980’erne.

Lægerne på Quattro Clinic har sammenlagt foretaget flere tusinde operationer. De seneste års udvikling har medført, at man nu kan lave artroskopiske operationer i både knæ-,  albue-, hånd-, skulder- og hofteled. Dette medfører også færre smerter efter operationen og mindre ar.