hospital2

Henvisning

For at blive henvist til Quattro Clinic skal der være mere end 4 ugers ventetid på undersøgelse og/eller behandling på dit hjemsygehus eller et sygehus, regionen samarbejder med. Ventetiden regnes fra den dag, sygehuset har modtaget en henvisning fra din læge.

Dvs. at hvis der er mere end 4 ugers ventetid til operation (inkl. forundersøgelsen), har du mulighed for at ønske behandling på Quattro Clinic. Det er dog en forudsætning, at vi har en aftale med Danske Regioner om den behandling, du er henvist for.

Hvis der i din indkaldelse til undersøgelse eller operation står, ”at der er mere end 4 ugers ventetid”, vil der typisk stå - at du har mulighed for at vælge behandling et andet sted med kortere ventetid.

Ventetiden på Quattro Clinic fremgår af http://www.venteinfo.dk/. Her kan du også få yderligere information og downloade Sundhedsstyrelsens pjece om frit sygehusvalg.

For at blive henvist til Quattro Clinic skal du kontakte patientvejlederen i din hjemregion. Henvisningsproceduren bør fremgå af de papirer, du modtager fra afdelingen, hvortil du er henvist.
Ønsker du yderligere information, kan du kontakte afdelingen eller en patientvejleder i din region.

Patientvejlederen/afdelingen vil sende dine papirer til Quattro Clinic. Så snart vi har modtaget din henvisning, sender vi dig en indkaldelse til en forundersøgelse.