Personale

Centeret er uden fast personale, dog har vi tilknyttet en kontaktperson, som hjælper med en introduktion, hvis dette ønskes.